Схема Терапия

Схема терапията на Джефри Янг е допълнително развитие на класическата когнитивно-поведенческа терапия и я допълва с елементи на други психологически и психотерапевтични подходи като дълбочина, базирана на психология, теория на обектните връзки, анализ на транзакциите, хипнотерапия и гещалт терапия. 

За разлика от класическата когнитивно-поведенческа терапия, схема терапията позволява да се работи върху преживяванията, които сме имали в ранния ни опит. Фокусът на работата е преди всичко върху проблеми и конфликти, които сме изпитвали в детството. Според схема терапията подобни преживявания често водят до обструктивни модели или „схеми“, чрез които разсъждаваме и анализираме всичко около нас, но ни водят многократно към същите „жизнени капани“ или проблемни ситуации. 

 

Произход на схемите 

Схемите възникват, ако сме били прекалено критикувани, изоставени, несправедливо третирани, малтретирани или изключени от нашето семейство или други близки в детството или дори ако сме били прекомерно защитавани, ако емоционалните грижи или нежност, необходими за нашето развитие, са липсвали. Чрез такива преживявания основните ни емоционални нужди не са задоволени, напр. необходимостта от надеждни и уважителни отношения или от самостоятелност. За да се предпазим от подобни преживявания в бъдещия си живот, като деца ние разработваме механизми и модели на поведение, които преди са били необходими за оцеляване, но днес често ни пречат и ни карат отново и отново да попадаме в едни и същи жизнени капани и нашите проблеми в крайна сметка се повтарят. 

 

Схема терапията ни позволява да разберем как се активират схемите ни, да разпознаем техния произход, да дадем пространство на болката от миналото и да оставим старите рани да заздравяват бавно. Въз основа на това ние можем да се научим да разпознаваме по-добре нашите истински нужди тук и сега и да разработваме нови начини за удовлетворяването им така, че да водим хармоничен начин на живот.