Уъркшопи

Моника Гинина

Джудит Бек – дъщеря на създателя на модерната когнитивна терапия /Аарън Бек/ практикуващ клиницист и професор по психология и психиатрия в Пенсилванския университет, а също така и президент на института „Бек“ за КПТ.

 

 

 

Моника Гинина

Алп Караосманоглу – понастоящем директор на институт PsikoNet в Истанбул (https://www.psikonet.com/). Той е психиатър, когнитивно-поведенчески и схема терапевт от Турция, сертифициран Advanced Schema Therapist – ISST, супервизор и обучител.